Bistånd

Ljungandalens församling bedriver ett tämligen omfattande biståndsarbete i olika delar av världen. Här några glimtar från projekt vi just nu är verksamma i.

Indien
År 2016 gick Ljungandalens Församling in i ett samarbete med Sister’s International i bygget av ett kvinnohem i Indien. Hemmet som invigdes i augusti 2017 tar hand om kvinnor som blivit änkor eller på annat sätt hamnat i ett läge med sina liv där ingen annan möjlighet till överlevnad finns än tiggeri eller prostitution. Kvinnor i Indien är väldigt utsatta och har mycket dåligt skydd. I de större städerna finns hela kvarter som helt präglas av prostitution. Unga flickor i 12-årsåldern och yngre tvingas stå på små balkonger mot gatan och auktionera ut sig själv till män på gatan. Prostitutionen i Indien präglas, utöver det lidande det i sig innebär att tvingas sälja sin kropp av mycket våld och förnedring. Kvinnohemmet som nu är i drift är det andra hemmet som byggts och heter därför Naomi Sisters Home II. Arbetet i Indien leds av John och Catherine Rajiah genom organisationen Eternal Word Ministries som John startat och själv leder. Organisationen driver också framgångsrikt flera barnhem. Ljungandalens Församling skall stå för en större del av drift- och underhåll för hemmet. Vill du vara med och hjälpa dessa utsatta kvinnor kan du göra det genom att sätta in en slant på b.g.5400-5400. Märk gåvan ”Indien”. Vill du veta mera om Eternal Word Ministries kan du gå in på deras hemsida genom att klicka på följande länk EMW

Pakistan
I Pakistan har vi varit med om att starta en skola där barn till tegelbruks-slavar ges PAKISTAN 1möjlighet att få studera. Arbetsförhållandena för dessa människor är obeskrivliga där ofta hela familjer tvingas arbeta med tegeltillverkning för några kronor i månaden. De får ofta stryk, de unga kvinnorna våldtas och någon utbildning är det inte tal om. Här har vi varit med och förändrat förhållandena för människorna i detta område och det har känts mer än meningsfullt. I denna skola, som i uppstarten hade  sina klassrum under stora träd har dessa barn fått möjlighet till skolgång och utbildning. Detta ger dem helt andra möjligheter senare i livet. Bruksägarna är inte glada för de inser att dessa barn knappast blir kvar som slavar. Bygget startade våren 2013 och initiativtagare till projektet var pastor Stanley Sjöberg som känner området och människorna där. Han har arbetat i landet och under årens lopp varit i landet många gånger. Pastor Liaquat Qaiser lade fast grundstenen för skolan vilket du kan se på bilden ovan. Arbetet framskred mycket bra och på enbart några veckor hade man rest bygget och fått på taket. Skolan invigdes i september månad 2013 och det var verkligen en glädjens dag för alla inblandade, inte minst för barnen. Det som till en början hånades har nu blivit en stolthet för hela området och dryga 200 barn går nu på skolan. Då många av barnen har det mycket fattigt hemma serveras en måltid på skolan varje dag, något som uppskattas stort av både barn och föräldrar. Det finns fortfarande ett visst motstånd till skolan från dem som i eget intresse helst ser att barnen inte får någon utbildning utan i stället kan användas som tegelslavar. Detta motstånd tror vi dock kommer att lägga sig vad tiden lider. I och med utgången av 2018 lämnade vi över projektet till en annan organisation som driver arbetet vidare men vi har fortfarande kontakt med våra vänner och gör punktinsatser nu och då.

Så ser vi på Biståndsarbete
Målsättningen med våra biståndsinsatser är att de projekt vi går in i så snart som möjligt skall bli självgående, så kallade hjälp till självhjälp projekt. Vi tror det är det bästa sättet att satsa på bistånd då det dels ger stolthet åt mottagarna, man bygger något själv, men sådana insatser skapar heller inte oändligt långa tider av beroende vilket ofta enbart ger passiva mottagare. Vi menar också att det är bättre med rejäla och målmedvetna satsningar på några få ställen än att dutta ut små medel lite här och där. Katastrofhjälp och snabba insatser behövs alltid men det är vi för små för att syssla med och har heller inte tillräcklig beredskap för. Där finns större organisationer med betydligt bättre kunskap och större resurser än vad vi har. Organisationer nära oss är t.ex. Erikshjälpen, PMU och Läkarmissionen, sedan har vi naturligtvis de riktigt stora såsom Röda Korset, Rädda Barnen m.fl. De två sistnämnda är nog oslagbara när det gäller katastrofhjälp då de har nära på enorma resurser just för den typen av insatser.

Förutom ovanstående satsar vi på socialt arbete och olika sociala projekt i vår egen region. Tyvärr har även Sverige blivit ett land där många har det besvärligt, inte minst ekonomiskt. Som alltid drabbas barn och kvinnor värst och där vill vi finnas med och göra en insats.

Har du synpunkter på detta som du tror att vi har nytta av. Skicka gärna ett mail och låt oss ta del av dina tankar. info@ljungandalensforsamling.nu