Bistånd

Ljungandalens församling bedriver ett tämligen omfattande biståndsarbete i olika delar av världen. Här några glimtar från projekt vi just nu är verksamma i.

Indien
År 2016 gick Ljungandalens Församling in i ett samarbete med Sister’s International i bygget av ett kvinnohem i Indien. Hemmet som invigdes i augusti 2017 tar hand om kvinnor som blivit änkor eller på annat sätt hamnat i ett läge med sina liv där ingen annan möjlighet till överlevnad finns än tiggeri eller prostitution. Kvinnor i Indien är väldigt utsatta och har mycket dåligt skydd. I de större städerna finns hela kvarter som helt präglas av prostitution. Unga flickor i 12-årsåldern och yngre tvingas stå på små balkonger mot gatan och auktionera ut sig själv till män på gatan. Prostitutionen i Indien präglas, utöver det lidande det i sig innebär att tvingas sälja sin kropp av mycket våld och förnedring. Kvinnohemmet som nu är i drift är det andra hemmet som byggts och heter därför Naomi Sisters Home II. Arbetet i Indien leds av John och Catherine Rajiah genom organisationen Eternal Word Ministries som John startat och själv leder. Organisationen driver också framgångsrikt flera barnhem. Ljungandalens Församling skall stå för en större del av drift- och underhåll för hemmet. Vill du vara med och hjälpa dessa utsatta kvinnor kan du göra det genom att sätta in en slant på b.g.5400-5400. Märk gåvan ”Indien”. Vill du veta mera om Eternal Word Ministries kan du gå in på deras hemsida genom att klicka på följande länk EMW

Pakistan
I Pakistan har vi sedan start varit involverade i en skola där barn till tegelbruksslavar ges PAKISTAN 1möjlighet att få studera. Arbetsförhållandena för dessa människor är obeskrivliga där ofta hela familjer tvingas arbeta med tegeltillverkning för några kronor i månaden. De får ofta stryk, de unga kvinnorna våldtas och någon utbildning är det inte tal om. Här har vi varit med och förändrat förhållandena för människorna i detta område och det har känts mer än meningsfullt. I denna skola, som i uppstarten hade  sina klassrum under stora träd har dessa barn fått möjlighet till skolgång och utbildning. Detta ger dem helt andra möjligheter senare i livet. Bruksägarna är inte glada för de inser att dessa barn knappast blir kvar som slavar. Bygget startade våren 2013 och initiativtagare till projektet var pastor Stanley Sjöberg som känner området och människorna där. Han har arbetat i landet och under årens lopp varit i landet många gånger. Pastor Liaquat Qaiser lade fast grundstenen för skolan vilket du kan se på bilden ovan. Arbetet framskred mycket bra och på enbart några veckor hade man rest bygget och fått på taket. Skolan invigdes i september månad 2013 och det var verkligen en glädjens dag för alla inblandade, inte minst för barnen. Det som till en början hånades har nu blivit en stolthet för hela området och dryga 200 barn går nu på skolan. Då många av barnen har det mycket fattigt hemma serveras en måltid på skolan varje dag, något som uppskattas stort av både barn och föräldrar. Det finns fortfarande ett visst motstånd till skolan från dem som i eget intresse helst ser att barnen inte får någon utbildning utan i stället kan användas som tegelslavar. Detta motstånd tror vi dock kommer att lägga sig vad tiden lider. I och med utgången av 2018 lämnar vi över projektet till en annan organisation som driver arbetet vidare.

Sierra Leone
Här är vi involverade i ett jordbruksprojekt utanför Sierra Leones näst största stad Bo. Vi har bl.a. köpt två traktorer, en lastbil, elverk, svets, en hel del jordbruksredskap och ett sågverk (Solosågen) till projektet. Detta hjälper dem att driva ett någorlunda rationellt jordbruk. Farmen är redan en av regionens största och hösten 2007 skördade man sin första skörd på de c:a SIERRABILD50 hektar som då hade upparbetats. Hösten 2009 var närmare 200 hektar uppodlat. Sedan dess har man byggt upp djurstallar och inhägnader till de dryga 100-talet djur som införskaffats till farmen. Bilden visar den officiella invigningen av farmen. Leif Grip i mitten och på hans vänstra sida i svart/vit klänning står Mary Bindi, första ordförande i den lokala organisationen. Tyvärr avled Mary hastigt bara några månader efter invigningen, men då hade hon fått se en mångårig dröm gå i uppfyllelse. Ceremonin gick av stapeln april 2007. Numera leds organisationen av hennes söner, Paul och Phate. Paul har bott som flykting i Sverige, men fann detta så intressant att han flyttat tillbaks till Sierra Leone för att leda arbetet och få göra en insats för sitt land. Paul är numera projektledare för hela projektet. Tyvärr fick projektet ett riktigt bakslag under det svåra utbrottet av Ebola. Minst 20 av arbetarna på farmen fick sjukdomen och avled men nu är man igång med arbetet igen.

Lettland
Här samarbetar vi med Trinity Baptist Church i Ogre och Golgata Baptist Church i Riga. Vi har bland annat arrangerat läger för barn från fattiga familjer. Vi har även varit involverade i uppbyggnaden av ett kök för att utspisa de fattigaste i samhället. Bilden visar några tjejer från gymnasieskolan AWPE som lämnar över en kartong med smink och annat som skapar kvinnlig fägring till en av de intagna på kvinnofängelset i Riga. Vi har även varit med ekonomiskt och stöttat i föreningen Lukas fonds i uppstarten av en Second Hand Butik i Ogre. Butiken går riktigt bra och antalet kunder har hela tiden ökat. Allt överskott går till framför allt socialt arbete i Ogre med omnejd. Föreningen har sedan själv startat upp två butiker i Riga.

Ukraina
I Ukraina finns vi med i projekt bland barn och ungdomar. Staden Zhitomyr har en arbetslöshet runt 80%, varför missbruk och annat är mycket vanligt. Här behövs stora insatser bland de yngre, i annat fall kommer de flesta av dem att hamna i någon form av missbruk och/eller brottslighet. På bilden syns klädbalar i parti och minut. Varje klädbal innehåller c:a 40 kg pressade kläder. Genom att pressa till balar får man med c:a 2/3 mer i en frakt mot om man lastar löst i säckar.

Så ser vi på Biståndsarbete
Målsättningen med våra biståndsinsatser är att de projekt vi går in i så snart som möjligt skall bli självgående, så kallade hjälp till självhjälp projekt. Vi tror det är det bästa sättet att satsa på bistånd då det dels ger stolthet åt mottagarna, man bygger något själv, men sådana insatser skapar heller inte oändligt långa tider av beroende vilket ofta enbart ger passiva mottagare. Vi menar också att det är bättre med rejäla och målmedvetna satsningar på några få ställen än att dutta ut små medel lite här och där. Katastrofhjälp och snabba insatser behövs alltid men det är vi för små för att syssla med och har heller inte tillräcklig beredskap för. Där finns större organisationer med betydligt bättre kunskap och större resurser än vad vi har. Organisationer nära oss är t.ex. Erikshjälpen, PMU och Läkarmissionen, sedan har vi naturligtvis de riktigt stora såsom Röda Korset, Rädda Barnen m.fl. De två sistnämnda är nog oslagbara när det gäller katastrofhjälp då de har nära på enorma resurser just för den typen av insatser.

Förutom ovanstående satsar vi på socialt arbete och olika sociala projekt i vår egen region. Tyvärr har även Sverige blivit ett land där många har det besvärligt, inte minst ekonomiskt. Som alltid drabbas barn och kvinnor värst och där vill vi finnas med och göra en insats.

Har du synpunkter på detta som du tror att vi har nytta av. Skicka gärna ett mail och låt oss ta del av dina tankar. info@ljungandalensforsamling.nu