Bönesamling

Samtal- och Bön i Ljungandalens Kyrka
kallar vi våra veckobönesamlingar för. Vi samlas i kyrkan varje onsdag kl.19.00 till just samtal- och Bön. Samlingens huvudsyfte är naturligtvis att komma tillsammans i bönegemenskap, men vi behöver också tillfällen för samtal. Detta är ett sådant tillfälle med utbyte av tankar och funderingar. Ibland går vi igenom en bok, ibland har vi ett gemensamt ämne vi samtalar om.
Denna samling är av lite avslappnad karaktär där tanken är att alla skall våga dela med sig av sina tankar.

Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag” skriver Paulus i ett av sina församlingsbrev. Naturligtvis ger vi också i varje samling tid för att dela med sig av det man personligen känner ett behov av att få hjälp med i bön, eller kanske dela med sig av av den djupa glädjen. Delad glädje är som bekant dubbel glädje.

Man behöver inte vara medlem i vår församling eller någon annan församling för att komma med på våra samtals- och bönekvällar. Alla som vill vara med är är varmt välkomna!

På lördagsmornarna kl.09.00 stannar vi upp en stund precis på den plats vi just då befinner oss och tar en stund i bön inför Herren. Vi koncentrerar denna bönestund just på församlingen.

Vid några tillfällen varje år samlas vi till en större bönesamling i kyrkan. Dessa kvällar är på ett särskilt sätt vigda för Bön- och Lovsång och annonseras i god tid före varje samling.

Ansvarig ledare

Anders Johansson 0691-310 07