Gudstjänster

Att fira Gudstjänst har alltid hört kyrka och församling till då det är en viktig del av det kristna livet. Tiderna för gudstjänst har varierat en del och ofta anpassats till det samhälle och de omständigheter man lever i. Vår ambition är att inte låta oss styras av tradition i första hand, utan av vad som kan passa nutidsmänniskan.

I det stressade och av högt tempo präglade samhälle som vi lever i har många ett behov av att få sova lite extra på morgonen. En halvtimme extra på söndag morgon kan betyda mycket och därför har vi våra söndagsgudstjänster den något udda tiden kl.11,30.

I vissa fall har vi gudstjänster på andra dagar och tider. Detta annonseras om i dagspress och på vår hemsida.

Alla kyrkor har sin liturgi och vi har naturligtvis vår, men samtidigt hoppas vi att vi inte skall trampa ner oss i hjulspår. Evangeliet, det glada budskapet förändras aldrig men sättet att presentera det på kan variera. Vi vill vara en kyrka i tiden som på allt sätt lever i och möter människor i nuet. I våra gudstjänster finns stort utrymme för lovsång inför Gud, lovsången leds oftast av vår lovsångsledare Jonatan Grip men ibland tar vi hjälp av tekniken och kör över vårt högtalarsystem ut lovsånger inspelade någonstans i världen. Predikan har naturligtvis en central plats i gudstjänsten och det kommer vi aldrig att ändra på. Att ta del av Bibelns texter har alltid varit centralt i kyrkan och så skall det naturligtvis också vara.

Du är alltid välkommen till Ljungandalens kyrka. Vi finns där just för dig!