Jenny Gården

Jenny Gården
Vännerna Jenny och John Sjölander, som ända sedan starten tillhörde Ljungandalens församling renoverade under ett antal år före detta Baptistkapellet i Ljungaverk. Bland annat så byggdes ett par rum till och den gamla vedpannan byttes ut mot en bergvärmepump. Båda var varmt troende människor och i synnerhet Jenny hade ett stort hjärta för barn, ungdomar och invandrare som fanns i Ljungaverk.

När båda lämnat denna världen och flyttat till en bättre värld skänkte deras barn hela fastigheten till Ljungandalens församling att användas för arbete bland barn- och ungdomar, men även i annat socialt arbete. I överenskommelsen ingick också att huset skall leva vidare under namnet Jenny Gården.

Nu har huset målats om och en del renoveringar har gjorts invändigt. Bland annat har en toalett- och dusch byggts på övre våningen då en sådan saknades där. Planerna är att detta hus skall bli en samlingspunkt, en oas där alla känner sig välkommen och kanske särskilt de som av en eller annan anledning ser livet lite trångt och besvärligt. Ibland händer dock sådant runt omkring oss som förändrar. En flyktingfamilj från Afghanistan kom till vårt område och hittade sitt andliga hem i Ljungandalens församling. När de fått uppehållstillstånd stod de inför att bli placerad någonstans i landet och då de absolut inte ville flytta från Ånge kommun började ett intensivt sökande efter en bostad. Ett sökande som i nuläget är hopplöst då det faktiskt råder bostadsbrist i Ånge kommun. Hela familjen på fem personer har därför flyttat in i Jenny Gården och trivs som fisken i vattnet. Då de är mycket aktiva i sin tro har de redan gjort hemmet till en samlingsplats för andra flyktingar i området.