KalenderFebruari


ONS
26
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

Mars


SÖN
1
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE

Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl.

ONS
4
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
8
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar N.N. och N.N. leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
11
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
15
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Bashir Ramezani och Anders Johansson leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
18
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
22
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar N.N. och N.N. leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

13:00
ÅRSMÖTE

Ljungandalens Församling ordinarie årsmöte. Ärenden enligt stadgar.

ONS
25
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
29
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Leif Grip och Åsa Wrede leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

April


ONS
1
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
5
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE
Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl.
19:30
FÖRSAMLINGSSAMTAL

Samtal och information i församlingsfrågor.

ONS
8
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
12
11:30
UPPSTÅNDELSEGUDSTJÄNST

Välkommen till en glädjens gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Leif Grip och Anders Johansson leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av glädje, lovsång och tillbedjan.

ONS
15
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
19
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar N.N. och N.N. leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
22
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
26
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Leif Grip och Åsa Wrede leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
29
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

Maj


SÖN
3
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE.
Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl.
ONS
6
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
10
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar N.N. och N.N. leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
13
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
17
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar N.N. och N.N. leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
20
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
24
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar N.N. och N.N. leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
27
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
31
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Leif Grip och Åsa Wrede leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

Juni


ONS
3
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
7
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE
Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl.
ONS
10
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
14
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
17
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

ONS
24
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
28
19:00
LOVSÅNG och BÖN
Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.
Juli


ONS
1
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
5
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
8
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
12
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
15
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
19
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
22
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
26
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
29
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

Augusti


SÖN
2
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
5
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
9
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
12
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
16
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
19
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
23
11:30
FÖRSAMLINGSDAG

Församlingsdag med uppstart inför höstens aktiviteter. Start med en kortare gudstjänst och därefter gemensam lunch. Efter lunchen samtal i församlings- och verksamhetsfrågor. Avslutning med bön för det kommande verksamhetsåret.

ONS
26
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.