KalenderApril


SÖN
5
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE
Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl. Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.
19:30
FÖRSAMLINGSSAMTAL

Samtal och information i församlingsfrågor.

ONS
8
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
12
11:30
UPPSTÅNDELSEGUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Predikar denna söndag gör Leif Grip. Leder gudstjänsten gör Anders Johansson och Jonatan Grip leder oss i lovsången. Pirjo Grip har ansvaret för fikat. Fahim Ramezani sitter vid rattarna för ljud och ljus. Välkommen till en gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan. .Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

ONS
15
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
19
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen att fira gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Leif Grip och Jonatan Grip leder gudstjänsten. Denna söndag stämmer vi upp lovsången till toner från den tekniska världen. Kobra Razayi har ansvaret för fikat. Fahim Ramezani sköter ljud och ljus och ser till att lovsången ljuder via högtalarna. Välkommen till en gudstjänst i glädjens och lovsångens tecken. Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

ONS
22
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
26
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen att fira gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Leder gudstjänsten denna söndag gör Åsa Wrede. Predikar gör Leif Grip. Jonatan Grip står för musiken och leder församlingen i lovsång. Debora Grip har ansvaret för fikat. Fahim Ramezani sköter ljud och ljus. Välkommen till en gudstjänst fylld av lovsång, bön, glädje och tillbedjan. Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

ONS
29
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

Maj


SÖN
3
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE.
Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl. Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.
ONS
6
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
10
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i vackra Ljungandalens kyrka. Denna söndag får vi lyssna till en predikan av Bashir Ramezani. Leif Grip leder gudstjänsten. Jonatan Grip greppar gitarren och leder församlingen i lovsång inför Gud den Högste. Pirjo Grip har ansvaret för fikat och Fahim Ramezani sköter ljud och ljus. Välkommen till en gudstjänst fylld av glädje! Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

ONS
13
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
17
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag predikar Leif Grip som Anders Johansson leder gudstjänsten. Jonatan Grip leder oss i lovsången. Kobra Razayi har ansvaret för fikat. Fahim Ramezani sköter ljud och ljus. Välkommen till en gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan! Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

ONS
20
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
24
11:30
GUDSTJÄNST

Välkommen till ännu en gudstjänst i Ljungandalens kyrka. Denna söndag får vi lyssna till predikan Leif Grip som också leder gudstjänsten. Jonatan Grip leder oss i lovsång inför Gud den Högste. Debora Grip har ansvaret för fikat och Fahim Ramezani sköter ljud och ljus. Välkommen till en gudstjänst präglad av lovsång och glädje! Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

ONS
27
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
31
11:30
GUDSTJÄNST

Denna söndag är du som alltid välkommen till gudstjänst i Ljungandalens kyrka! Åsa Wrede leder gudstjänsten som är den sista förmiddagsgudstjänsten innan sommaren då vi under ett par månader har våra gudstjänster kvällstid. Vi får lyssna till en predikan av Leif Grip och Jonatan Grip leder församlingen i lovsång och tillbedjan. Eva Grip har ansvaret för fikat och i vanlig ordning är det Fahim Ramezani som sköter ljud och ljus. Välkommen till en gudstjänst fylld av glädje, lovsång och tillbedjan! Observera! Tills vidare hälsar vi på varandra med ett leende och använder inte händer eller kramar! Detta för att hindra spridning av det nya coronaviruset Covid19.

Juni


ONS
3
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
7
18:00
UNDERVISNING, LOVSÅNG, BÖN och NATTVARDSFIRANDE
Välkommen till Ljungandalens kyrka och en stund av undervisning, lovsång, bön och nattvardsfirande. Leif Grip m.fl.
ONS
10
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
14
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
17
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

ONS
24
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning och bön!

SÖN
28
19:00
LOVSÅNG och BÖN
Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.
Juli


ONS
1
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
5
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
8
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
12
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
15
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
19
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
22
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
26
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
29
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

Augusti


SÖN
2
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
5
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
9
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
12
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
16
19:00
LOVSÅNG och BÖN

Välkommen till kvällsgudstjänst i Ljungandalens kyrka och en kväll fylld av lovsång och bön.

ONS
19
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.

SÖN
23
11:30
FÖRSAMLINGSDAG

Församlingsdag med uppstart inför höstens aktiviteter. Start med en kortare gudstjänst och därefter gemensam lunch. Efter lunchen samtal i församlings- och verksamhetsfrågor. Avslutning med bön för det kommande verksamhetsåret.

ONS
26
19:00
BIBELLÄSNING och BÖN

Välkommen till en stund av bibelläsning, samtal och bön.