KalenderFebruari


LÖR
23
11:00
NÄR VI ALLA HJÄLPAS ÅT…

Vi bygger tillsammans nytt kök och diskrum i kyrkan.

SÖN
24
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Anders Johansson. Liga Zumvalte leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

ONS
27
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

Mars


LÖR
2
11:00
NÄR VI ALLA HJÄLPAS ÅT…

Vi bygger tillsammans nytt kök och diskrum i kyrkan.

SÖN
3
18:00
BIBELSTUDIER

Undervisning, Lovsång, Bön och Nattvardsfirande.

ONS
6
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

LÖR
9
11:00
NÄR VI ALLA HJÄLPAS ÅT…

Vi bygger tillsammans nytt kök och diskrum i kyrkan.

SÖN
10
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip. Liga Zumvalte leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

ONS
13
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

LÖR
16
11:00
NÄR VI ALLA HJÄLPAS ÅT…

Vi bygger tillsammans nytt kök och diskrum i kyrkan.

SÖN
17
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip. Anders Johansson leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

ONS
20
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

LÖR
23
11:00
NÄR VI ALLA HJÄLPAS ÅT…

Vi bygger tillsammans nytt kök och diskrum i kyrkan.

SÖN
24
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip som också leder gudstjänsten. En gudstjänst fylld av lovsång och tillbedjan.

ONS
27
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

LÖR
30
11:00
NÄR VI ALLA HJÄLPAS ÅT…

Vi bygger tillsammans nytt kök och diskrum i kyrkan.

SÖN
31
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Bashir Ramezani. Anders Johansson leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

April


ONS
3
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
7
18:00
BIBELSTUDIER

Undervisning, Lovsång, Bön och Nattvardsfirande.

ONS
10
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
14
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip som också leder gudstjänsten. En samling fylld av lovsång och bön.

ONS
17
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
21
11:30
UPPSTÅNDELSEGUDSTJÄNST

En glädjens Gudstjänst med predikan av Leif Grip. Liga Zumvalte leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

ONS
24
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
28
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Bashir Ramezani. Anders Johansson leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

Maj


ONS
1
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
5
18:00
BIBELSTUDIER

Undervisning, Lovsång, Bön och Nattvardsfirande.

ONS
8
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
12
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip som också leder gudstjänsten.

ONS
15
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
19
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip. Anders Johansson leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

ONS
22
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
26
11:30
GUDSTJÄNST

Gudstjänst med predikan av Leif Grip som tillsammans med Jonatan Grip leder gudstjänsten. En gudstjänst som fylls av lovsång, tacksägelse och bön.

ONS
29
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

Juni


SÖN
2
18:00
BIBELSTUDIER

Undervisning, Lovsång, Bön och Nattvardsfirande.

ONS
5
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
9
11:30
PINGSTGUDSTJÄNST

En Gudstjänst i Pingstens tecken med predikan av Leif Grip. Liga Zumvalte och Anders Johansson leder gudstjänsten som fylls av lovsång och bön.

ONS
12
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
16
11:30
GUDSTJÄNST

Tacksägelsegudstjänst med predikan av Leif Grip som tillsammans med Anders Johansson leder gudstjänsten. Sista gudstjänsten innan vi övergår till sommarprogrammet.

ONS
19
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
23
00:00
INGEN GUDSTJÄNST

Ingen gudstjänst i Ljungandalens kyrka denna söndag. Under midsommarhelgen hänvisar vi till andra kyrkor eller kanske ett besök på en midsommarkonferens.

ONS
26
19:00
BÖN och SAMTAL

Samtal omkring Ordet och därefter en stund i bön.

SÖN
30
19:00
GUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

Juli


SÖN
7
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

SÖN
14
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

SÖN
21
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

SÖN
28
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

Augusti


SÖN
4
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

SÖN
11
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.

SÖN
18
19:00
BÖN- och LOVSÅNGSGUDSTJÄNST

Bön- och Lovsångsgudstjänst i Ljungandalens kyrka.