Mission

Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar…” är uppmaningen från vår Herre och Mästare. Utsända missionärer behövs hela tiden för att hjälpa till att bygga upp missionsarbete, men missionsarbete kan bedrivas på olika sätt. Vår övertygelse är att ingen kan utföra ett så fint missionsarbete som de infödda, de som känner befolkningen, kulturen och annat. Av den anledningen ligger huvuddelen av våra missionssatsningar i att på olika sätt underhålla och ge stöd åt infödda missionärer. Då vi ännu inte är en så stor församling har vi inga egna missionärer. Vårt missionsarbete sker i huvudsak via organisationer typ Aktion Ibrahim, PMU eller tillsammans med andra kyrkor och församlingar.

Här finns vi med och bedriver missionsarbete

Nordafrika
Att arbeta bland vad vi kallar onådda folkgrupper känns både viktigt och riktigt. Alla skall ju få möjligheten att välja att bli en Jesu lärjunge. Vi är därför med och bedriver missionsarbete i Nordafrika via Aktion Ibrahim. Här finns vi med och ekonomiskt delunderhåller infödda missionärer.


Benin

I Benin underhåller vi en infödd pastor genom att betala hans lön. Hans namn är Effignon Adrien och han arbetar som pastor i en kyrka i ett samhälle som heter Acua. EFFIGNON M. FAMDetta samhälle ligger några mil väster om Dassa i mellersta Benin. Förutom att predika evangelium arbetar han mycket med sociala projekt. Bland annat har han sett till att en brunn borrats vilket förändrat livet radikalt för människorna i området. Evangelium är som bekant något som bryr sig om hela människan. På bilden till vänster ser du pastor Effignon tillsammans med sin familj.

 

 

 

 

Ghana i Västafrika
För några år sedan fick vi kontakt med Kofi Yeboah, när han gjorde en praktik i Sverige. Kofi har ett vanligt arbete som säljare av verktyg mm. till industrin, men vid sidan om detta predikar och missionerar han i sitt hemland. Vi finns med och supportar Kofi på olika sätt för att stötta honom i det fina evangelisations- och missionsarbete han utför i sitt hemland. På bilden ses Kofi tillsammans med Eva och Leif Grip, som för dagen är uppklädda i afrikanska kläder.