Mission

Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar…” är uppmaningen från vår Herre och Mästare. Utsända missionärer behövs hela tiden för att hjälpa till att bygga upp missionsarbete, men missionsarbete kan bedrivas på olika sätt. Vår övertygelse är att ingen kan utföra ett så fint missionsarbete som de infödda, de som känner befolkningen, kulturen och annat. Av den anledningen ligger huvuddelen av våra missionssatsningar i att på olika sätt underhålla och ge stöd åt infödda missionärer. Då vi ännu inte är en så stor församling har vi inga egna missionärer. Vårt missionsarbete sker i huvudsak via organisationer typ Aktion Ibrahim, PMU eller tillsammans med andra kyrkor och församlingar.