Presentation

Ljungandalens Församling bildades den 3 mars 2002 och är således en ganska ”ny” församling. Ljungandalens Församling är medlem i samfundet Pingst och därmed en del av den svenska pingströrelsen. En Pingstförsamling, men vi vill helst inte bli instoppad i något fack. Vi vill helt enkelt vara en kyrka i tiden som önskar nå nutidsmänniskan med evangelium om Jesus Kristus.

Vår Kyrkobyggnad, som är en gammal och anrik Baptistkyrka, inköptes våren 2002 och har sedan dess genomgått en omfattande renovering för att möta behovet av moderna och tidsenliga lokaler. Allt är inte klart ännu och egentligen hoppas vi att vi alltid skall vara i behov av ut- och tillbyggnad.

Ljungandalens Församling är en församling som vill finnas till för dig. Vi hoppas att människor hos oss skall finna det de söker och längtar efter. Flera undersökningar visar att de flesta människor erkänner andliga behov, vår övertygelse är att detta behov endast kan tillfredsställas genom att människan får gemenskap med levande Gud. Det finns endast en väg till Gud enligt bibeln, den vägen är Jesus och det är honom vi vill göra känd.

Nu söker människan inte enbart att tillfredsställa sina andliga behov. Vi hoppas därför att människor hos oss också skall finna äkta kärlek, en ärlig och uppriktig gemenskap, massor av glädje och sist men inte minst, frid och ro.

Du är alltid välkommen till vår kyrka. Du hittar oss på Franzengatan 1 i Fränsta! Det är enklast att hitta från E14. Kommer du E14 från Sundsvallshållet åker du förbi en Gulfstation på vänster sida och fortsätter c:a en kilometer. Då ser du vår kyrka från E14 på vänster sida. En stor kyrka med ett litet torn på taket. Kommer du från Östersundshållet åker du c:a en kilometer sedan du passerat infarten till Getberget, då har du kyrkan på höger sida av vägen.

Ljungandalens Församling har, som alla andra kyrkor utöver hela vår värld, uppdraget att genom predikan, undervisning, vittnesbörd, socialt arbete och en utlevd tro göra Jesus Kristus känd. Evangelisation och mission handlar inte om pracka på människor något. Det handlar i grunden om att presentera Honom som säger sig vara vägen, sanningen och livet. Att ge alla en möjlighet att välja att bli en Jesu Kristi lärjunge.

Du är alltid välkommen till Ljungandalens Kyrka. Vi vill finnas till just för Dig!