Vision

EN KYRKA DÄR MÄNNISKOR KÄNNER SIG VÄLKOMNA OCH EFTERLÄNGTADE

Detta är vår vision och stora utmaning. Vi skall vara en församling som lever i tiden och ständigt presenterar Jesus på ett för varje tid attraktivt sätt. Det finns enligt Bibeln bara en väg till Gud och den går via Jesus Kristus, men det finns många vägar fram till Jesus. Vi vill vara brobyggare och hjälpa människor hitta vägen till Jesus. En församling som betjänar människor utifrån deras behov, vinner människor för himmelriket och gör dem till hängivna efterföljare av Jesus Kristus.

Vi ser därför som vårt uppdrag att…

Älska och tjäna Herren – Att växa uppåt.
Matteus evangelium kapitel 22 vers 37 ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.”

Älska och tjäna våra medmänniskor – Att växa utåt.
Markus evangelium kapitel 16 vers 15 ”Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Matteus evangelium kapitel 28 verserna 18 till och med 20 ”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Älska och tjäna de troende – Att växa inåt.
Johannes evangelium kapitel 13 verserna 34 och 35 ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Johannes evangelium kapitel 15 vers 12 ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”